Fortsæt til hovedindholdet

Gæstfrie mænd

Af Povl Götke, fængselspræst og underviser

KOMMENTAR: Et billede siger mere end tusind ord. Det sender et dårligt signal, når to danske biskopper optræder i en sammenhæng af lutter mænd. Et sekunds taletid til en (civil) kvinde bliver det til i Resams video. Hvad blev der af respekten for et nordisk kerneanliggende som ligestilling?

Et gæstfrit Danmark: Vi har brug for at tale sammen. Det er budskabet i en video, hvor to danske biskopper, Peter Fischer-Møller og Peter Skov-Jakobsen, har valgt at optræde i en sammenhæng af religiøse ledere, som udelukkende består af mænd. Det er et meget uheldigt signal at sende og hører ikke hjemme i en dansk sammenhæng, for det er med til at opretholde og styrke nogle patriarkalske strukturer på bekostning af ligestilling mellem kønnene. Biskopperne var på en tur med samme gruppe til Bruxelles tidligere på året, hvor samme problematik gjorde sig gældende: På billeder fra turen optræder de i et forum af erklærede ledere, som udelukkende er mænd. Et billede siger mere end tusind ord.

Jeg undrer mig over, at de danske biskopper tilsyneladende ikke har mere respekt for et kerneanliggende i en nordisk sammenhæng, nemlig ligestilling mellem kønnene. Ligestilling mellem kønnene er ikke et inferiørt eller perifert anliggende, som vi har lagt bag os. Det er en kontinuerlig kamp, også i en nordisk sammenhæng. Vigtigheden af den kamp kan ikke overvurderes. Ligestillingen af kvinder er ganske enkelt fundamentet for alt det, vi i øvrigt forbinder med et retfærdigt og trygt samfund, hvor vi opfører os ordentligt over for hinanden. Kvinders adgang til religiøse lederstillinger er afgørende for ligestillingen i alle andre sammenhænge.

Vi skal være gæstfri, men vi skal også stille nogle krav, så gæsterne ikke bliver ved med at være gæster, men efterhånden bliver en del af husstanden. Alle offentlige ansatte har en særlig forpligtelse til at fremme danske kerneværdier, herunder ligestilling.

Video, mandetur og en hjemmeside på nettet er en del af noget, som hedder Resam, en sammentrækning af religion og samfund. Her sidder en tredje biskop, nemlig Henrik Stubkjær. Resam er en privatfinansieret, lukket klub, som ikke fungerer efter normale demokratiske foreningsprincipper. Det fremgår af hjemmesiden.

Det undrer mig at biskopperne massivt vælger at støtte en privatfinansieret netværksdannelse, når vi har et offentligt finansieret netværk til præcis samme formål. Det hedder Folkekirke og Religionsmøde og kører efter helt almindelige foreningsprincipper, hvor man løbende forhandler vilkår og vedtægter med hinanden.

Og de to ting har faktisk noget med hinanden at gøre. Ligestilling mellem kønnene og demokratisk dannelse hænger sammen og forudsætter hinanden.

Vi skal være gæstfri, men vi skal også stille nogle krav, så gæsterne ikke bliver ved med at være gæster, men efterhånden bliver en del af husstanden. Alle offentlige ansatte har en særlig forpligtelse til at fremme danske kerneværdier, herunder ligestilling. Det projekt svigter de danske biskopper med deres optræden i den her sammenhæng.

 

FIND KVINDEN: I den 2.38 minutter lange video får en kvinde lige akkurat ét sekunds taletid. Hun er ikke religiøs leder.

Gå på opdagelse i

Andre magasiner