Fortsæt til hovedindholdet
Herrens Veje
Ti facts om tredje afsnit af 'Herrens Veje'
Herrens Veje

Ti facts om 'Herrens Veje'

Hvordan er det nu lige med præstens tavshedspligt? Hvad er kirketællinger og messefald? Hvem beder indgangsbønnen ved gudstjenesten? Her får du ti facts til tredje afsnit af 'Herrens Veje'.

Tryk på pilen i billedgalleriet herunder for at se alle ti facts.

1. Hvad er kirketællinger og messefald?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ ser vi, at biskoppen har sendt en mand ud for at lave en stikprøve i Brovang Kirke. Hans opgave er at tælle kirkegængerne.

Johannes Krogh får en telefonopringning, hvor han får at vide, at de risikerer messefald. Et messefald er en aflysning af gudstjenesten. Det sker, hvis præsten selv må melde afbud, eller hvis ingen fra menigheden dukker op i kirken.

Nogle biskopper har bedt menighedsrådene i stiftet om at tælle antallet af kirkegængere. I andre stifter er det frivilligt at tælle. Kirketællinger bliver ikke brugt som redskab til lukke kirker, men tallene kan give menighedsråd og præster et godt redskab at arbejde med, når de skal planlægge sognets gudstjenester og aktiviteter.

LÆS MERE om kirketællinger her

2. Hvem beder indgangsbønnen?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ ser vi, at præsten Holger Kofoed selv beder indgangsbønnen i Brovang Kirke. Sådan foregår det ikke i virkeligheden.

Indgangsbønnen bliver læst op af kirkesangeren, kordegnen eller et andet medlem af menigheden. Under bønnen knæler præsten ved alteret.  

LÆS MERE om bøn her

3. Hvad er kirkelukninger?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ bliver Johannes Krogh indkaldt til en samtale med biskoppen Monica Ravn. Hun fortæller ham, at en af Lindegård Provstis kirker skal lukke, fordi der kommer for få mennesker til gudstjeneste. 

Der er i øjeblikket ingen planer om at lukke nogle kirker i Danmark. Men det er sket. Enten fordi befolkningstallet er dalet drastisk i et område med flere kirker. Eller fordi kirken har været på vej til at styrte i havet eller sande til.

4. Hvordan er det nu lige med præstens tavshedspligt?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ bliver feltpræsten August Krogh indkaldt til en tjenestelig samtale på kasernen.

I samtalen får han at vide, at de har forståelse for, at han som præst har tavshedspligt. Selvom han ved, hvem der har skudt den civile kvinde, har han ikke pligt til at sige det.

Præster har udvidet tavshedspligt. Bestemmelsen går helt tilbage til Danske Lov fra 1683, hvor der bl.a. står: 

’Præsten maa ikke (uden sit Kalds Fortabelse) aabenbare hvad nogen for hannem i lønlig Skriftemaal bekient haver, med mindre det kunde angaa noget Forræderj, eller Ulykke, som ved Præstens Aabenbarelse kunde forrekommis; Og dog bør dens Navn, som det bekient haver, saa vit mueligt er, at fortiis.’ 

Retsplejelovens paragraf 170 fastslår, at præster ikke kan blive afkrævet en vidneforklaring imod deres ønske. Præsten må kun bryde tavshedspligten, hvis vedkommende kan forhindre en forbrydelse.

5. Hvad er præsteløftet?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ ser vi, at medierne finder ud af, at August Krogh har velsignet militærenhedens våben. 

Velsignelse betyder, at Gud ser mennesket ansigt til ansigt og giver det fred. Derfor velsigner præster kun mennesker og ikke ting.

LÆS MERE om hvorfor præster ikke velsigner våben her

6. Må en provst have sin søn eller datter som præst i sit provsti?

Der findes ingen særlige regler for, om præster må have embede i det provsti, deres far eller mor er provst i, som biskoppen Monica Ravn ellers nævner. Men folkekirkens præster er offentligt ansatte. Derfor kan paragraf tre i forvaltningsloven være den gældende lov, der refereres til. 

Paragraffen handler om inhabilitet. Hvis en offentlig ansat har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en bestemt sag, fx på grund af nære slægtninge, så vil han eller hun blive betegnet som inhabil i sagen.

Det er dog et forholdsvist ukendt scenarie i folkekirkeligt regi.

Foto: Tine Harden, DR.

7. Hvem skrev salmen ’Du ved det nok, mit hjerte’?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ følger vi et ekstraordinært møde i Lindegård Provsti, hvor Johannes Krogh informerer forsamlingen om biskoppens beslutning om at lukke en kirke.

Til mødet synger de salmen ’Du ved det nok, mit hjerte’. Måske skal det understrege, at provsten og præsterne er klar til at kæmpe for at holde deres kirker åbne. Salmen, som er skrevet af modstandsmanden og præsten Kaj Munk, handler om kampen mellem Gud og hans fjende. Det er nummer 634 i Salmebogen.

Kaj Munk var en markant skikkelse under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945, hvor han førte en åndelig kamp imod nazismen. I 1944 blev han likvideret af en tysk SS-officer.

8. Hvad er aflad?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ ser vi en samtale mellem August og Johannes, hvor August brødebetynget fortæller, at han har dræbt et uskyldigt menneske.
Johannes Krogh bliver vred og spørger sin søn, om han virkelig tror, at han kan få aflad ved at gå til bekendelse over for biskoppen Monica Ravn.

I middelalderen var afladshandel en praksis, som foregik i den katolske kirke. Ved at købe afladsbreve, kunne man købe sig fri fra tiden i den frygtede skærsild, hvor sjælen efter døden skulle renses for skyld.

LÆS MERE om aflad her

9. Hvad er historien om Jesus og æslet?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ ser vi, at Johannes Krogh fortæller biskoppen, at Jesus red ind i Jerusalem på et æsel som et symbol på ydmyghed. Ifølge evangelierne fejrede folket Jesus' indtog ved at vifte med palmegrene. Det har givet dagen, hvor beretningen bliver læst ved gudstjenesten, navnet palmesøndag - søndagen, som indleder påskeugen en uge før påskedag.

LÆS OG HØR mere om palmesøndag her

Foto: Shutterstock.

10. Hvad er kirkekaffe?

I tredje afsnit af ’Herrens Veje’ ser vi, at Johannes Krogh afviser biskoppen Monica Ravns tilbud om en kop espresso. Han foretrækker kirkekaffe.

Kirkekaffe er en uformel sammenkomst med kaffedrikning efter en gudstjeneste, hvor kirkegængerne kan hilse på hinanden og snakke om løst og fast. 

Foto: Shutterstock.

Herrens Veje

  • Et familiedrama om det moderne menneskes tro og tvivl.
  • TV-serien handler om en præstefamilie, om fædre og sønner, om forventninger, kærlighed og konflikter i en familie, hvor de hver især udfordres i deres personlige tro.
  • Sæson 1 består af 10 afsnit og har premiere på DR1 søndag den 24. september 2017.
  • Der er også planlagt en sæson 2 til efteråret 2018.

LÆS ALLE artikler og interviews om 'Herrens Veje' her.


LÆS OGSÅ:

Hærprovst: Danske feltpræster har aldrig slået nogen ihjel

Biskop: Folkekirken bør ikke drives som en virksomhed
Ti facts om første afsnit af 'Herrens Veje'

Ti facts om andet afsnit af 'Herrens Veje'