Ressourcebank - fremtiden

Hvad er et liv? Et forløb til udskolingen i folkeskolen

Af Jeppe Rud Skak, dansklærer i folkeskolen

Folk&kirke #11 om fremtiden kan bruges til et forløb om science fiction og essayskrivning i danskfaget.

Forløbet henvender sig til folkeskolens ældste klasser. 

Intro til forløb

Varighed: 7-8 lektioner. 
Fremtiden har altid optaget mennesket. Vi er alle sammen optagede af både den nærmeste fremtid og af den, der er lidt længere væk, og vi vil blive ved med at have en fremtid at forholde os til, indtil vi ikke længere lever.

I dette forløb vil vi arbejde med fremtiden ud fra et sygdomsperspektiv: Hvilke tanker gør man sig, hvis ens liv har en udløbsdato? Hvad vil teknologien kunne bidrage med – og vil vi måske skyde os selv i foden med den selv samme teknologi? Og hvordan kan vi lære os selv bedre at kende gennem genren science fiction, der blandt andet har som værktøj at fremmedgøre os fra teksterne?

Om science fiction: Som en del af forløbet vil eleverne blive introduceret til science fiction-genren. I science fiction skal der være et novum og en kognitiv fremmedgørelse fra teksten. Et novum betyder, at der er noget nyt i forhold til den virkelige verden, som er vigtigt for handlingen. Det kan være en teknologisk udvikling, for eksempel at vi får så udviklede computere, at de får deres egen personlighed. Kognitiv fremmedgørelse betyder, at der foregår noget i tekstens begyndelse, som gør, at læseren bliver klar over, at handlingen ikke finder sted i virkelighedens verden. Læseren lægger dog ikke teksten fra sig. I stedet accepterer læseren, at det er en ’ny’ verden, hvor normalt unormale ting kan finde sted. Læseren vil dog fortsat behandle tekstens tema ud fra sin egen virkelige verden.

Mål for forløbet

 • at kunne reflektere over eget liv og andre menneskers liv og livsvilkår
 • at kunne udtrykke refleksioner over fremtiden i et essay

Materiale

Magasinet folk&kirke bidrager med flere former for tekster, der alle belyser både fremtiden og nutiden. I forløbet er der udvalgt forskellige tekster, der giver forskellig mulighed for at arbejde med temaet Fremtiden.

Derudover vil eleverne blive præsenteret for skønlitterære tekster, der belyser den enten nære eller fjerne fremtid, og som også tager op til overvejelse, hvad et liv er for noget.

Forforståelse

Begynd med en hurtigskrivningsopgave. Eleverne får fem minutter til at skrive ned, hvad de tænker, når de hører ordet ’fremtiden’. Saml op på tankerne i plenum.

Arbejd herefter med citater fra folk&kirke-magasinet Fremtiden:

Eleverne skal hver udvælge et citat og gøre sig følgende overvejelser:

 • Hvorfor er lige dette citat valgt?
 • Hvordan passer citatet til dit syn på fremtiden?
 • Uden at have læst artiklen: Hvad handler den artikel om, som citatet er taget fra?

Brian bærer sin undergang i generne

I dette underemne lægges der op til et arbejde med 'Brian bærer sin undergang i generne' fra magasinet folk&kirke, novellen 'Patienten' af Peter Seeberg og eventuelt også science fiction-romanen 'Kopierne' af Jesper Wung-Sung.

Læs artiklen om Brian, der i 2005 som 23-årig får konstateret sygdommen Huntingtons. I finder den her.

Tal i klassen om følgende:

 • Hvordan havde Brian det dengang med at få konstateret Huntingtons?
 • Hvordan havde Brian det med, at hans tvillingesøster ikke fik konstateret Huntingtons?
 • Hvordan har Brian det i dag med at have Huntingtons?
 • Hvilke tanker fylder meget for Brian?
 • Hvordan forholder Brian sig til sin fremtid?
 • Hvordan forholder Brian sig til sin kones og sine børns fremtid?

Forestil jer nu, at Brian kommer på besøg i jeres klasse. Formulér tre spørgsmål, som I hver især vil stille Brian. Gennemgå spørgsmålene og deres karakter i klassen: Hvor meget fylder døden, uretfærdighed, lykke osv. i jeres spørgsmål?

Patienten

Læs herefter Peter Seebergs novelle 'Patienten'. Tal i klassen om følgende:

 • Hvad handler novellen om?
 • Hvad er det mon for en sygdom, hovedpersonen har?
 • Er hovedpersonen den samme i novellens slutning som i novellens begyndelse, da han begynder at fortælle sin historie? Og hvad betyder det egentlig at være 'sig selv'?
 • I har tidligere læst, at en science fiction-tekst skal have et novum og en kognitiv fremmedgørelse. Hvad er novum, altså 'det nye' i teksten?
 • Hvor hurtigt i teksten kommer den kognitive fremmedgørelse, så læseren forstår, at tekstens virkelighed ikke er den samme som læserens virkelighed?

Der er nogle vigtige forskelle mellem Brian og hovedpersonen i 'Patienten'. Først og fremmest er Brian en virkelig person, og vi ved ikke, hvad hovedpersonen i 'Patienten' fejler. Derudover har hovedpersonen i 'Patienten' mulighed for behandling – med den konsekvens, at han bliver en helt anden person end den, han startede med at være. Tænk så på at være Brian: Ville han vælge at blive kureret for Huntingtons, hvis det indebar, at han fik erstattet 'sig selv' og endte med at være i tvivl om, hvem han i grunden var?

Kopierne

Hvis man ønsker at arbejde med et hovedværk i et forløb om fremtiden, kan man læse Kopierne af Jesper Wung-Sung. Kopierne handler om Jonas, som er en kopi; den rigtige Jonas er syg, og imens han behandles, lever kopien Jonas den rigtige Jonas' liv – med alle de erfaringer, en ung teenager oplever. En dag opdager kopien Jonas, at han er en kopi, og at han faktisk ikke længere skal eksistere. Men hvordan hænger det nu sammen, når han – på trods af at han jo ikke er et menneske – føler sig som et menneske? Er hans liv intet værd?

Kopierne handler om, hvad et menneskeliv egentlig er for en størrelse og kan perspektiveres til Brians skæbne samt Patienten.

Videre arbejde med magasinet folk&kirke

Lad eleverne bladre i magasinet folk&kirke og bed dem udvælge en artikel, de finder interessant. Hvorfor har de valgt denne artikel? Hvilket syn på fremtiden giver artiklen? Hvordan passer artiklen med det citat, de valgte som den første øvelse?

Essay om fremtiden

I et forløb om fremtiden med udgangspunkt i magasinet folk&kirke er arbejdet med essayskrivning en oplagt mulighed. Essayet skal både handle om elevens eget og om andre menneskers syn på fremtiden.

Eleverne kan hente inspiration til, hvordan man skriver et essay, her.